Tuesday, September 25, 2012

Project Co-Ordinator Llwybr Ynni Eryri Energy Trail

£10,500 for 85 days between Nov 2012 & Jun 2013

Environmental social enterprise, EcoBro CIC, are seeking a bilingual person with excellent people and organisational skills & a genuine interest in increasing sustainability in Eryri to work with the Project Manager to plan and deliver an exciting programme of events including Gwynedd’s first ‘eco open-doors’ event for Sustainability Week, 2013.

The job will be home based and the successful candidate will need to be able to work flexibly and travel across Eryri.This is a self-employed position and, if necessary, EcoBro CIC can support the successful candidate to set up as a freelance worker.

For more details please contact Bethan Gritten on 07769 180 257 / beth.gritten@gmail.com
Closing Date 18.10.12 / Interviews will be held on 25.10.12

Cydlynydd Prosiect Llwybr Ynni Eryri Energy Trail

£10,500 am 85 diwrnod rhwng Tach 2012 & Meh 2013

Mae menter gymdeithasol amgylcheddol CBC EcoBro yn chwilio am berson dwyieithog gyda sgiliau pobl a sgiliau trefnu rhagorol, ynghyd â diddordeb gwirioneddol mewn cynyddu cynaliadwyedd yn Eryri, i weithio gyda’r Rheolwr Prosiect i gynllunio a darparu rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau gan gynnwys digwyddiad ʽeco ddrysau agored’ cyntaf Gwynedd ar gyfer Wythnos Cynaladwyedd 2013.

Byddwch yn gweithio gartref a bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gallu gweithio’n hyblyg a theithio ar draws Eryri. Swydd hunangyflogedig yw hon a, lle bo angen, bydd CBC EcoBro yn gallu helpu’r ymgeisydd llwyddiannus i sefydlu fel gweithiwr ar ei liwt ei hun.

Am fwy o fanylion ffoniwch Bethan Gritten ar 07769 180 257 / beth.gritten@gmail.com
Dyddiad Cau 18.10.12 / cynhelir cyfweliadau ar 25.10.12

No comments:

Post a Comment